© SUNRISE - Bandai Visual - Itou Takehiko - Yatate Hajime - Yamaguchi Yuuji - Amiya Masaharu - Nishida Asako - Yamaguchi Susumu - Sahashi Toshihiko
Alle Rechte vorbehalten